Mrożonki pełne natury

Mrożonki pełne natury
Mrożonki, w skład których możemy zaliczyć mrożone warzywa, dania gotowe, mieszanki, owoce, zupy oraz warzywa przetworzone są kategorią rosnącą od wielu lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli w okresie od września 2005 do sierpnia 2006, w porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej, rynek ten odnotował 8,4% wzrostu wielkościowego i 9,4% wartościowego.

Niekwestionowanym liderem rynku, którego udział wartościowy i ilościowy od ponad roku wynosi więcej niż 50%, jest firma Hortex. Producent ten, w analizowanym okresie, zwiększył sprzedaż o 20,5% pod względem ilości sprzedanych kilogramów mrożonek i o 22,0% biorąc pod uwagę sprzedaż w złotówkach. Zmiana ta w dużej mierze była wynikiem zdobywania rynku przez sprzedawaną pod marką Hortex’u linię „Warzyw na patelnię” - produktu dostępnego zarówno w wersji podstawowej, jak i w rożnych odmianach smakowych. To właśnie jeden z nich - „Warzywa na patelnię” nie tylko odnotował znaczący wzrost w stosunku rok do roku (45,8% wzrostu ilościowego), lecz również okazał się być najlepiej sprzedającym się produktem całej kategorii. Na kolejnym miejscu w rankingu, z udziałem na poziomie 9%, znajduje się firma Hortino (obecnie Poltino). Gracz ten poszczycić się może sprzedażą 4 098 ton w skali roku, a co się z tym wiąże 23,1% wzrostem w stosunku do poprzedniego okresu. Pod względem wartości sprzedaży wynik ten jest równie pozytywny - 27,4mln zł czyli wzrost o 19,5%. Omawiając znaczących producentów na rynku mrożonek nie można pominąć produktów marki prywatnej. Tak, jak i w innych kategoriach produktowych, od kilku lat obserwujemy ich znaczący wzrost, a co za tym idzie zdobywanie z roku na rok coraz większego udziału w rynku. W okresie od września 2005 do sierpnia 2006 produkty marki prywatnej zdołały osiągnąć aż 8,7% udziału w wielkości sprzedaży, a dynamika ich wzrostu była niejednokrotnie większa niż ta, którą charakteryzowali się znaczący gracze analizowanego rynku.

Pewien wpływ na powyżej omówione wyniki każdej z firm ma nie tylko trafienie w upodobania smakowe klienta lecz również posiadanie dobrze sprzedających się produktów w cieszących się zainteresowaniem konsumentów segmentach rynku. A jak rozwijają się one w ramach rynku mrożonek? Największymi udziałami w całej kategorii mogą poszczycić się segmenty mrożonych warzyw oraz mieszanek. W ramach pierwszego z nich, w analizowanym okresie, klienci zakupili 12 970 ton produktów wydając na nie 82,1mln zł. W tym samym czasie mieszanki warzywne stanowiły aż 29,7% sprzedaży wolumenowej (13124 tony) oraz miały udział wartościowy na poziomie 26,8% (80,5mln zł). W tym miejscu trzeba jednak zauważyć, że dynamika wzrostu tych dwóch największych segmentów jest dużo mniejsza niż zyskujących coraz większą popularność warzyw przetworzonych. Segment ten wzrósł zarówno pod względem sprzedaży w zł, jak i ilości sprzedanych kilogramów o ponad 43%, uzyskując tym samym odpowiednio 16,3% i 13,9%. Na uwagę zasługują również mrożone zupy, które, stanowiąc 1/5 całego rynku mrożonek, mogą poszczycić się ponad 10% wzrostem w skali roku, głównie dzięki rosnącemu segmentowi zup kalafiorowych.

Rynek mrożonek jest rynkiem bardzo sezonowym. Z roku na rok zaobserwować można gwałtowny wzrost sprzedaży zaczynający się w miesiącach wrzesień - październik, który kończy się równie nagłym spadkiem wraz z nadejściem wiosny i zwiększeniem dostępu do świeżych warzyw i owoców. Bardzo wyraźnym dowodem, że to właśnie w okresie jesienno - zimowym Polacy szukają w mrożonych warzywach substytutu świeżej marchewki, czy też kalafiora, jest ponad 91% wzrost sprzedaży wielkościowej i 89% sprzedaży wartościowej pomiędzy najsłabszym okresem roku, a okresem najlepszym. Niemniej jednak błędnym byłoby uogólnienie, że to wszystkie segmenty wchodzące w skład kategorii mrożonek wpływają w równym stopniu na powyższe wyniki - tak dużą sezonowością charakteryzują się tylko mrożone warzywa, mieszanki oraz zupy, podczas gdy w tym samym czasie sprzedaż dań gotowych pozostaje na prawie niezmienionym poziomie.

Analizując kategorię mrożonek warto również zauważyć, jak znaczącą rolę w jej dystrybucji odgrywają kanały nowoczesne (hipermarkety i supermarkety). To właśnie w tych typach sklepów, w okresie od września 2005 do sierpnia 2006, zakupionych zostało aż 44% mrożonek, a to znalazło swoje odzwierciedlenie w 43% udziału w wartości sprzedaży. Wśród sklepów tworzących tzw. handel tradycyjny klienci najczęściej jako miejsce zakupu wybierali sklepy spożywcze (26% udziału zarówno ilościowego jak i wartościowego), podczas gdy zdecydowanie rzadziej udawali się do małych sklepów spożywczo - przemysłowych. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę, że to właśnie ten kanał dystrybucji stopniowo, z roku na rok, powiększa swój udział w sprzedaży, a w ciągu ostatniego roku odnotował prawie 14% wzrost.