Rynek mrożonek

Rynek mrożonek
W kategorii mrożonek ACNielsen monitoruje sprzedaż: pizzy, frytek i produktów na bazie ziemniaka. Produkty te w okresie sierpień’05-lipiec’06 wygenerowały łącznie sprzedaż o wartości ponad 316 milionów PLN. Najważniejszym segmentem pod względem wartości sprzedaży w tak zdefiniowanej kategorii mrożonek jest pizza.

W okresie sierpień’05-lipiec’06 produkty te odpowiadały za 38% sprzedaży całej kategorii, czyli ponad 120 milionów PLN. Drugim co do ważności segmentem są frytki mrożone ze sprzedażą roczną na poziomie ponad 100 milionów. Na rynku pizzy mrożonej najbardziej popularne są produkty sprzedawane w pudełkach – w okresie sierpień’05-lipiec’06 stanowiły one 57,7% wszystkich sprzedanych opakowań. W ostatnim okresie rocznym tracą one jednak na znaczeniu na rzecz produktów sprzedawanych w folii – spadek o 5,6pp. Pod względem smaku największa liczba sprzedanych opakowań dotyczy pizzy z mięsem – w analizowanym okresie rocznym stanowiła ona 61,6% wszystkich sprzedanych opakowań. Wśród frytek mrożonych najistotniejszym segmentem wagowym są produkty 750g. W okresie sierpień’05-lipiec’06 wygenerowały one 27,6% wolumenowej oraz 33,4% wartościowej sprzedaży. Najdynamiczniej rozwija się natomiast sprzedaż dużych opakowań o gramaturze 2,5kg. W okresie sierpień’05-lipiec’06 już ponad 23% całego wolumenu generowanych było przez te opakowania, aż o 13,1pp więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wśród produktów mrożonych na bazie ziemniaka najważniejszym segmentem są pyzy nadziewane. W okresie sierpień’05-lipiec’06 odpowiadały one za 39,8% wolumenowej i 44,1% wartościowej sprzedaży. W długim okresie tracą one jednak na znaczeniu zarówno w ujęciu wolumenowym jak i wartościowym. Dla sprzedaży mrożonych produktów na bazie ziemniaka istotne są także: pyzy ziemniaczane i kluski śląskie. W okresie sierpień’05-lipiec’06 wygenerowały one łącznie 36,5% wolumenowej i 30,4% wartościowej sprzedaży mrożonych produktów na bazie ziemniaka.