Rynek przetworów rybnych

Rynek przetworów rybnych
Rynek przetworów rybnych tworzy kilka grup produktowych: śledzie chłodzone, ryby w puszkach oraz sałatki rybne. W okresie sierpień’05 – lipiec’06 Polacy zakupili ponad 57 tys. ton tych produktów, wydając na ten cel niemal 696 mln zł. To o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Największą grupą na tym rynku są ryby w puszkach, które odpowiadają za 60% obrotu wartościowego i 58% ilościowego. Grupa ta dynamicznie zwiększa wartość sprzedaży, ostatnio o 7,3% rok do roku.

Grupą najbardziej dynamicznie rozwijającą sprzedaż są śledzie chłodzone. Wartość sprzedaży śledzi wzrosła o 9,9% (porównując okresy sierpień’05 – lipiec’06 do sierpień’04 – lipiec’05). Jest to druga, co do wielkości obrotu, grupa stanowiąca 36% rynku przetworów rybnych. Analizując rozwój lokalizacji sprzedaży rynku przetworów rybnych w kanałach dystrybucji monitorowanych przez ACNielsen*, w dłuższej perspektywie obserwujemy wzrost znaczenia handlu nowoczesnego, który odpowiada już za niemal 60% wartości sprzedaży omawianych produktów (wzrost o 1,6p% rok do roku). Najszybciej rośnie znaczenie kanałów nowoczesnych dla grupy produktów w puszkach.

W przypadku śledzi chłodzonych generują one ponad 70% wartości sprzedaży. Sałatki rybne stanowią najmniejszą grupę produktów, rozwijającą się niemal równie dynamicznie, jak dwie poprzednie - 6,4%. W ujęciu wartościowym, stanowią one jednak niecałe 4% rynku. Jest to kategoria najsilniej skoncentrowana w handlu tradycyjnym, którego znaczenie rośnie (+1,7p% rok do roku). Dla grupy ryb w puszkach najważniejszymi segmentami są paprykarz, szproty, śledź i tuńczyk, które łącznie stanowią ponad 80% wolumenu na tym rynku. W przypadku grupy produktów śledziowych niemal 50% obrotu ilościowego generują produkty w oleju, na drugim miejscu w zalewie octowej. Analizując rodzaj opakowań dostrzegamy, że największy wzrost sprzedaży odnotowują produkty w słojach.

Stały się one w ostatnim roku największym segmentem w tej grupie produktów w ujęciu ilościowym. *Rynek objęty badaniem panelu handlu detalicznego to hipermarkety>2500m2, supermarkety<2500m2, duże, średnie i małe sklepy spożywcze. Badanie nie obejmuje sklepów rybnych i innych specjalistycznych. Jakub Mechliński